Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami

– žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją,

– parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje,

-jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai suremontuoti statiniai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai. Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo -Nekilnojamojo turto registre,

– žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Žemės sklypo kadastriniams (geodeziniams) matavimams reikalingi dokumentai:

– Žemės sklypo planas, brėžinys, abrisas (dažniausiu atveju savininkas turi tik vieną iš jų),

– Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas,

– Jeigu žemės sklype stovi statiniai, statinių kadastrinių matavimų bylos (jei tokios yra).

Start typing and press Enter to search