Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai

Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams.

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai atliekami norint suprojektuoti žemės sklypą, keisti žemės sklypo ribas, padalijant arba jungiant žemės sklypus.

 

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo būdai:

– žemės sklypą padalijant į daugiau sklypų;

– žemės sklypą atidalijant iš bendrosios nuosavybės teise savininkams priklausančio žemės sklypo;

– formuojamas sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį;

– tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus sujungiant į vieną;

– formuojant naujus žemės sklypus;

 

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektams reikalingi dokumentai:

– Žemės sklypo planas (jei toks yra),

– Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas,

– Pastato, statinio kadastrinių matavimų byla (inventorizacija),

– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ar savivaldybės išduotas leidimas bei sąlygos formavimo pertvarkymo projektui rengti (jeigu savininkas kreipėsi į instituciją su prašymu).

Start typing and press Enter to search