Topografinės nuotraukos

Topografinės nuotraukos atliekamos ir yra būtinos prieš pradedant projektuoti, rekonstruoti pastatus,tiesiant komunikacijas. Topografinėje nuotraukoje atvaizduojama situacija (aiškių kontūrų ir situacijos elementai), statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Topografinis planas suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybe nustatyta tvarka. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

Topografinei nuotraukai reikalingi dokumentai:

– Žemės sklypo planas, brėžinys, abrisas (dažniausiu atveju savininkas turi tik vieną iš jų),

– Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas,

– Jeigu žemės sklype stovi statiniai ir statinių kadastrinių matavimų bylos (jei tokios yra).

Start typing and press Enter to search