Pastatų, statinių kadastriniai matavimai (inventorizacija)

Matavimai atliekami naujai pastačius statinį, statinį rekonstravus. Atliekant matavimus yra nustatomi nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenys – aukštis, plotas, tūris, statinio rinkos vertė ir kiti būtini parametrai. Parengiama kadastrinių matavimų bylą, kuri registruojama VĮ „Registrų centras“. Taip pat pravartu žinoti, kad nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (NTR) ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos. Jis registruojamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu. Statytojui pageidaujant nebaigtas statyti nesudėtingasis statinys įregistruojamas NTR statinio kadastro duomenų bylos pagrindu.

 

Pastatų, statinių kadastriniams matavimams reikalingi dokumentai:

– Žemės sklypo planas (jei toks yra),

– Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas,

– Pastato, statinio sena kadastrinių matavimų byla (jei tokios yra),

– Pastato, statinio projektas,

– Pastato, statinio kontrolinė geodezinė nuotrauka (jei tokia yra).

Start typing and press Enter to search