Kontrolinės – geodezinės nuotraukos

Kontrolinės – geodezinės nuotraukos atliekamos tam, kad patikrintume ar vietovėje faktiškai stovintis statinys, komunikacijos, inžineriniai statiniai atitinką projektinėje dokumentacijoje suprojektuotus sprendinius, ar nėra nukrypimų nuo projekto, ar nesiskiria statinio aukštis, ar išlaikytas suprojektuotas atstumas nuo faktiškai pastatyto statinio iki sklypo ribos.

Pastatų kontrolinės geodezinės nuotraukos atliekamos baigus statyti ar daliniai pastačius, su tikslu priduoti nebaigtą statybą. Pateikus statinio projektą atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto.

Inžinerinių tinklų kontrolinės nuotraukos atliekamos valstybinėje koordinačių sistemoje požeminiams tinklams, komunikacijoms, nustatoma erdvinė tinklų padėtis, tinklų techninė charakteristika.

Kontrolinės – geodezinės nuotraukos matavimams reikalingi dokumentai:

– Žemės sklypo planas,

– Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas,

– Statinio projektas.

Start typing and press Enter to search